Học theo Bác Hồ để phục vụ Nhân dân tốt hơn

"Trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân". Đây là một trong những tư tưởng lớn của Bác Hồ đã được rất nhiều thế hệ lãnh đạo học hỏi, đặc biệt trong thời điểm TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4.

Nguồn: Trung tâm Tin tức