Chuông vàng vọng cổ 2021

Hành trình giữ lửa cho sân khấu cải lương

"Chuông vàng vọng cổ" như một cơ duyên để những tài năng trẻ hội tụ, được học hỏi nhiều điều từ các thế hệ nghệ sĩ đi trước. Và lớn lao hơn cả có lẽ là hành trình lan tỏa và giữ lửa cho nghệ thuật sân khấu cải lương.

Bạch Dương
Xem thêm