Gần 8.000 ý kiến nhân dân góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 13/3, đã có gần 8.000 lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cả nước góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Nguồn: Trung tâm Tin tức