EPS và Điện lực Hiệp Phước ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ

Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) thuộc Tổng công ty phát điện 3 và Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành Nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1 công suất 1200 MW.

Nguồn: Trung tâm Tin tức