Đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế

Theo đánh giá từ các chuyên gia, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh hơn dự kiến và tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh môi trường toàn cầu có nhiều thách thức.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV