Công an TP.HCM thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử tại sân bay

Mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất đón hàng trăm ngàn lượt hành khách và nhân viên đến làm việc. Do vậy, việc triển khai cấp mã định danh điện tử mức 2 tại đây sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Nguồn: Trung tâm Tin tức