Chuông vàng Vọng cổ 2022

Chuông vàng Vọng cổ 2022 - Đổi mới để gần hơn với khán giả

Tại buổi giới thiệu chương trình Chuông vàng vọng cổ lần thứ 17 năm 2022, Ban tổ chức cuộc thi đã bày tỏ mong muốn đưa Chuông vàng vọng cổ đến gần hơn với khán giả bằng nhiều hình thức đổi mới, đặc biệt là thể lệ bình chọn thí sinh tại vòng Tuyển chọn.

Kim Quyên