KỲ 2: KHÁT VỌNG VƯƠN TỚI

Chung sức đồng lòng xây dựng đầu tàu kinh tế, luôn cùng cả nước, vì cả nước (Kỳ 2)

Chặng đường 45 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, với bản lĩnh, trí tuệ và sự nhạy bén, TP.Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu to lớn, ngày càng khẳng định vai trò là đô thị đặc biệt.

TP. Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình kiến thiết, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và phát triển cường thịnh. 

 Đồng chí Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Những ngày này, người dân Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu hân hoan chào mừng 45 năm thành phố được giải phóng trong niềm vui lớn khi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đều đạt được những kết quả ấn tượng. Năm 2019, kinh tế của thành phố tăng trưởng khá cao và là năm thứ tư liên tiếp của nhiệm kỳ 2015-2020 thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2016 đạt 8,2%; năm 2017 đạt 8,25%; năm 2018 đạt 8,3% và năm 2019 đạt 8,32%, cao hơn tăng trưởng kinh tế của cả nước (7,02%).

Kỷ niệm 45 năm giải phóng cũng là dịp người dân Thành phố đang thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong năm 2020, quyết định đối với việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo tiền đề vững chắc cho thời kỳ phát triển mới của đất nước nói chung và của TTP.Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Vui hội thống nhất non sông

TP.Hồ Chí Minh đã xác định chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025): “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Với chủ đề này, Thành ủy đã công bố Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI với 3 chương trình đột phá (Chương trình đột phá đổi mới quản lý thành phố; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố; Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa thành phố) và Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố.

Trong 3 chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm nêu trên có hơn 10 đề án, chương trình cụ thể liên quan trực tiếp đến hạnh phúc của người dân. 

  • Thứ nhất, trong giải pháp thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh, cải cách hành chính thì đặt ra yêu cầu chính quyền phải phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn, cả phục vụ trực tiếp và phục vụ trực tuyến trên không gian mạng. Sự hài lòng của người dân ở từng lĩnh vực phải đạt trên 95%.
  • Thứ hai, thành phố sẽ xây dựng và triển khai chương trình phát triển nhà ở cho 2 triệu người dân tăng thêm, từ các địa phương khác đến thành phố trong 10 năm tới. 
  • Thứ ba là đề án phát triển cây xanh, công viên, khu dự trữ sinh quyển thế giới, đảm bảo chất lượng không khí và chiếu sáng đô thị của thành phố. 
  • Thứ tư là đề án giảm ô nhiễm môi trường ở thành phố, ngoài giảm ô nhiễm chất thải rắn (biến rác thành điện), chất thải lỏng thì thành phố còn đặc biệt quan tâm giảm ô nhiễm không khí trong thời gian tới.
  • Thứ năm là đề án y tế thông minh và y tế cộng đồng. 
  • Thứ sáu là đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời. 
  • Thứ bảy là đề án phòng chống ma túy và tội phạm.
  • Thứ tám là đề án phát triển văn hóa. 
  • Thứ chín là đề án phát triển thể thao.
  • Thứ mười là đề án xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Tất cả các đề án này sẽ được xây dựng cho giai đoạn 10 năm 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Hiện nay, các cấp bộ Đảng ở Thành phố đang tiến hành Đại hội ở cấp mình, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI sẽ được tiến hành vào cuối năm nay. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành Kế hoạch số 305-KH/TU về "Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP.Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước", nhằm chuẩn bị tốt các văn kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo thành phố sẵn sàng lắng nghe và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá của thành phố; các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện; bảo tồn và phát huy văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giải pháp xây dựng Ðảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền thành phố hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng thành phố thông minh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, hợp tác với các địa phương nước ngoài, tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ cho quá trình phát triển và hội nhập của thành phố. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố tham quan các phòng chức năng của Trung tâm báo chí TP.Hồ Chí Minh

Việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI  sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo. Với trách nhiệm Đảng trong vai trò lãnh đạo, với mục tiêu đem lại hạnh phúc cho nhân dân và sự nghiệp phát triển đất nước, giữ vững độc lập chủ quyền là thiêng liêng nhất, vì cả nước, cùng cả nước, chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kiên cường, nghĩa tình, phát huy những tiềm năng, lợi thế vốn có cùng thời cơ mới của hội nhập toàn cầu và của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, nhất định người dân thành phố sẽ hạnh phúc hơn.

TP.Hồ Chí Minh đang từng ngày đổi mới

Một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm khoảng 8,5%, duy trì tỷ trọng ngành dịch vụ trong GRDP trên 60%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 8.500 USD/người; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm; Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố đến 2025 là 0,5%, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với năm 2020 là 1,3 lần; Đến cuối năm 2025, đạt tỷ lệ 21 bác sĩ/ vạn dân, 42 giường bệnh/vạn dân; Đến cuối năm 2025, 100% số hộ dân sử dụng nước sạch, không sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt gia đình và tưới nước, sản xuất; Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên; Phấn đấu thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

(Trích dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI)

Văn Học