Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình cảm đặc biệt cho thương binh, liệt sĩ

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh, liệt sĩ. Người nói: "Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do".

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV