Chỉ số đổi mới sáng tạo tăng vọt: Nền tảng thu hút đầu tư cho DN Việt

Theo thống kê của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO), căn cứ vào số liệu tăng trưởng năm 2017, Việt Nam hiện đứng thứ 3 tại Đông Nam á và xếp thứ 45/126 quốc gia, tăng 2 bậc so với năm ngoái về chỉ số đổi mới sáng tạo.

Trung tâm Tin tức