Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút FDI

Với nhiều lợi thế sẵn có, TP.HCM luôn là điểm đến đầu tiên của doanh nghiệp nước ngoài. Do đó, để đẩy mạnh khả năng thu hút vốn FDI, TP.HCM cần cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự thuận lợi cho việc hợp tác phát triển kinh tế.

Nguồn: Trung tâm Tin tức