Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trong chiều 15/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, liên hiệp hội, chuyên gia và nhà khoa học về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV