Chuông vàng vọng cổ 2022

"Bí kíp" thành công của Chuông vàng các năm

Chuông vàng 2007 Ngọc Đợi, Chuông vàng 2017 Nguyễn Văn Khởi, Chuông vàng 2014 Minh Trường chia sẻ một số bí quyết về cách giữ sức khỏe và giọng hát; chủ động chuẩn bị kịch bản, nội dung bài thi; cách giữ tâm lý vững vàng trên sân khấu...

Thiên Bình - Kim Quyên
Xem thêm