Chuông vàng Vọng cổ 2022

28 thí sinh vào vòng Tuyển chọn Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 17 - 2022

Vượt qua thử thách tại vòng Sơ tuyển, 28 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng Tuyển chọn "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 17 - 2022.

Xem thêm