100% - Tập 38

Sau trận thua trắng 0 điểm trong lần đầu tham gia "100%", Tạ Lâm đã gửi cảnh báo đến những người chơi: "Mọi người hãy 'né" chị Dạ ra nha!", khiến cả phim trường trầm trồ.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ