100% - Tập 34

Dù mang tinh thần giải cứu Maika và tiêu diệt Alpha, thế nhưng với 0 điểm trong tay, S.T và các đồng đội đành bất lực chịu thua.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Ba - HTV7
22g45 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g45 - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7