100% - Tập 33

Khác với mọi khi, đội Alpha của Huỳnh Lập đã có màn ra mắt bằng bài thơ giới thiệu ngắn đầy ấn tượng. 

Video Chương trình khác
21g15 - Thứ Ba - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7