100% - Tập 35

Khi Maika bình luận về điểm số chênh lệch giữa hai đội, Puka đã phản biện đầy hài hước: “Bé không có được nói như vậy. Điểm số này không hề lệch luôn, mà là khác biệt rõ ràng!”.

Video Chương trình khác
20g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7