Nhật ký Blouse trắng - Tập 12

Nhật ký Blouse trắng - Tập 12

BS Dương Hải Minh

https://www.youtube.com/embed/EzCa1hdGB-o
Nhật ký Blouse trắng - Tập 11

Nhật ký Blouse trắng - Tập 11

https://www.youtube.com/embed/_gXXAJEyHrg
Nhật ký Blouse trắng - Tập 10

Nhật ký Blouse trắng - Tập 10

https://www.youtube.com/embed/JEs_VFa3JC4
Nhật ký Blouse trắng - Tập 9

Nhật ký Blouse trắng - Tập 9

Điều dưỡng - Cánh tay phải đắc lực của bác sĩ

https://www.youtube.com/embed/KMQ3i6_8Kls
Nhật ký Blouse trắng - Tập 8

Nhật ký Blouse trắng - Tập 8

Bác sĩ Quốc Thảo - Bệnh viện là ngôi nhà lớn của tôi

https://www.youtube.com/embed/ITPoVnWVnVc
Nhật ký Blouse trắng - Tập 7

Nhật ký Blouse trắng - Tập 7

24 giờ mỗi ngày và 26 năm với nghề bác sĩ

https://www.youtube.com/embed/hkezXXHZxJs
Nhật ký Blouse trắng - Tập 6

Nhật ký Blouse trắng - Tập 6

Người duy trì sự sống cho bệnh nhân thận

https://www.youtube.com/embed/XW97_FG9eAY
Nhật ký Blouse trắng - Tập 5

Nhật ký Blouse trắng - Tập 5

Những mảnh ghép chân dung một nữ bác sĩ

https://www.youtube.com/embed/a-s8C3X9e14
Nhật ký Blouse trắng - Tập 4

Nhật ký Blouse trắng - Tập 4

Vị bác sĩ giữ lại đôi chân cho bệnh nhân

https://www.youtube.com/embed/ZK92ZVLlqxQ
Nhật ký Blouse trắng - Tập 3

Nhật ký Blouse trắng - Tập 3

Tiến Sĩ - bác sĩ Nguyễn Quảng Bắc

https://www.youtube.com/embed/cBUbuMUH9bw
Nhật ký Blouse trắng - Tập 2

Nhật ký Blouse trắng - Tập 2

Những thử thách tại lằn ranh sinh tử

https://www.youtube.com/embed/NM_RcPKlVJw
Nhật ký Blouse trắng - Tập 1

Nhật ký Blouse trắng - Tập 1

Vị cứu tinh cho các bệnh nhân đột quỵ là ai?

https://www.youtube.com/embed/Y__AwksjBY8