Đồng hành CVVC 2018: NSƯT Hồ Ngọc Trinh - Hành trình 13 năm nhìn lại

Đồng hành CVVC 2018: NSƯT Hồ Ngọc Trinh - Hành trình 13 năm nhìn lại

https://www.youtube.com/embed/VrtT-ciPEIM?rel=0
Đồng hành CVVC 2018: Võ Minh Lâm - Nghệ sĩ trẻ đa tài

Đồng hành CVVC 2018: Võ Minh Lâm - Nghệ sĩ trẻ đa tài

https://www.youtube.com/embed/iJQ--WguGiY?rel=0
Đồng hành CVVC 2018: Cụm Đông Nam bộ

Đồng hành CVVC 2018: Cụm Đông Nam bộ

https://www.youtube.com/embed/R26djcSFZPA?rel=0
Đồng hành CVVC 2018: Cụm Tây Nam bộ - P.2

Đồng hành CVVC 2018: Cụm Tây Nam bộ - P.2

https://www.youtube.com/embed/3B7FAIDGfhY?rel=0
Đồng hành CVVC 2018: Cụm Tây Nam bộ

Đồng hành CVVC 2018: Cụm Tây Nam bộ

https://www.youtube.com/embed/8enXcrbTv38?rel=0
Cụm TP.HCM: Gặp lại thí sinh “Vọng cổ Online”

Cụm TP.HCM: Gặp lại thí sinh “Vọng cổ Online”

Chuông vàng vọng cổ 2018

https://www.youtube.com/embed/tK5Yia1gHEM?rel=0
Cụm Đông Nam bộ: Ấn tượng lần đầu dự thi

Cụm Đông Nam bộ: Ấn tượng lần đầu dự thi

Chuông vàng vọng cổ 2018

https://www.youtube.com/embed/nsQRYuYYL-E?rel=0
"Chuông vàng vọng cổ" 2018 khởi động

"Chuông vàng vọng cổ" 2018 khởi động

https://www.youtube.com/embed/dlKgBw0t4eY?rel=0