Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 8

Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 8

https://www.youtube.com/embed/-J9olLomLOg?rel=0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Chung kết 2

Chuông vàng vọng cổ 2018: Chung kết 2

https://www.youtube.com/embed/kSNUpEhIxqw?rel=0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Nhìn lại Chung kết 1

Chuông vàng vọng cổ 2018: Nhìn lại Chung kết 1

https://www.youtube.com/embed/240s6zwqP4k?rel=0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Các "Chuông" nói về top 7

Chuông vàng vọng cổ 2018: Các "Chuông" nói về top 7

https://www.youtube.com/embed/NDWTUkWObxg?rel=0
Vọng cổ online 2018 - Tổng kết tuần 7

Vọng cổ online 2018 - Tổng kết tuần 7

Nguyễn Văn Hận bứt phá với giai điệu hào hùng

https://www.youtube.com/embed/hERgzZPgiWs
Chuông vàng vọng cổ 2018: Đồng hành Chung kết 1

Chuông vàng vọng cổ 2018: Đồng hành Chung kết 1

https://www.youtube.com/embed/DQbkDTpeRik?rel=0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Niềm hy vọng của các thí sinh

Chuông vàng vọng cổ 2018: Niềm hy vọng của các thí sinh

https://www.youtube.com/embed/yBmaCcBZOhI?rel=0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Trailer Chung kết 2

Chuông vàng vọng cổ 2018: Trailer Chung kết 2

https://www.youtube.com/embed/sF_BD6U44TI?rel=0
Chuông vàng vọng cổ 2018 - Chung kết 1

Chuông vàng vọng cổ 2018 - Chung kết 1

"Nàng Son" Ngọc Quyền dẫn đầu điểm số

https://www.youtube.com/embed/aLejmSO1Gq0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Công tác chuẩn bị sảnh chào

Chuông vàng vọng cổ 2018: Công tác chuẩn bị sảnh chào

https://www.youtube.com/embed/lOZX6hvGPqI?rel=0
Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 6

Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 6

Sự tỏa sáng của các gương mặt mới

https://www.youtube.com/embed/lGa2Vh2hPDQ?rel=0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Cải cách hát ca theo tiến bộ

Chuông vàng vọng cổ 2018: Cải cách hát ca theo tiến bộ

https://www.youtube.com/embed/GNqiCtMT6Pk?rel=0