Trailer: Chuông vàng Vọng cổ 2022

Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ 2022 đã chính thức trở lại. Vòng sơ tuyển với hình thức Online sẽ bắt đầu từ ngày 1/6 - 1/72022. Theo dõi Fanpage Chuông vàng Vọng cổ và Website www.htv.com.vn để biết thêm chi tiết.
Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g25 - Thứ 6 - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
21g10 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ 7 - HTV7