Trailer: Chuông vàng Vọng cổ 2022

Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ 2022 đã chính thức trở lại. Vòng sơ tuyển với hình thức Online sẽ bắt đầu từ ngày 1/6 - 1/72022. Theo dõi Fanpage Chuông vàng Vọng cổ và Website www.htv.com.vn để biết thêm chi tiết.
Video Chương trình khác
19g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g50 - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Ba - HTV7