Toán lớp 9 - Bài 17: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Chọn ẩn, đơn vị cho ẩn, điều kiện thích hợp cho ẩn; Biểu đạt các đại lượng khác theo ẩn; Dựa vào các dữ kiện, điều kiện của bài toán để lập phương trình hoặc hệ phương trình là bước đầu tiên để các em có thể giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Đài Truyền hình HTV