Toán lớp 2 - Bài 19: 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

Bài học hôm nay chúng ta biết cách tính 7+5, 6+5 và khái quát hoá được cách tính 7 với một số, 6 cộng với một số.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm