Toán lớp 1 - Bài 54: Thực hành và trải nghiệm "Em đi theo luật giao thông"

Toán lớp 1 - Bài 54: Thực hành và trải nghiệm "Em đi theo luật giao thông"

Ở bài 54, các em sẽ được ôn tập về vị trí, số thứ tự và các hình đã học. Ngoài ra, học sinh sẽ được luyện tập sử dụng tên gọi các hình, lắp ghép và xếp hình theo yêu cầu, viết phép tính thích hợp.
Toán lớp 1: Bài 53: Ôn tập Học kì I

Toán lớp 1: Bài 53: Ôn tập Học kì I

Trong bài học này, các em sẽ ôn tập những kiến thức đã học qua bài tập đếm số con vật xuất hiện trong tranh; Làm biểu đồ tách - gộp; Thực hành một số bài toán cộng - trừ trong phạm vi 10...
Toán lớp 1 - Bài 51: Ôn tập học kỳ 1

Toán lớp 1 - Bài 51: Ôn tập học kỳ 1

Bài học hôm nay sẽ giúp các em ôn tập các kiến thức đã học để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kỳ sắp tới.
Toán lớp 1 - Bài 50: Em làm được những gì?

Toán lớp 1 - Bài 50: Em làm được những gì?

Ở bài học này, chúng ta cùng ôn lại các phép toán đã học và vận dụng thực hành qua các bài tập nhé?
Toán lớp 1 - Bài 49: Em làm được những gì? (Tiết 2)

Toán lớp 1 - Bài 49: Em làm được những gì? (Tiết 2)

Bài tập hôm nay sẽ tiếp tục giúp các em ôn luyện những kiến thức đã học như: Tính nhẩm, trừ bằng cách đếm thêm, đọc sơ đồ, trừ bằng cách đếm bớt... qua các thử thách "Em làm được những gì?".
Toán lớp 1 - Bài 48: Em làm được những gì? (Tiết 1)

Toán lớp 1 - Bài 48: Em làm được những gì? (Tiết 1)

Ở bài 48, các em sẽ bước vào bài ôn tập "Em làm được những gì?", nhằm củng cố lại các kiến thức đã học trong chủ đề 3 "Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10".
Toán lớp 1 - Bài 47: Trừ bằng cách đếm bớt (Tiết 2)

Toán lớp 1 - Bài 47: Trừ bằng cách đếm bớt (Tiết 2)

Ở bài 47, các em sẽ tiếp tục học cách thực hiện phép trừ bằng cách đếm bớt và thực hành để củng cố lại kiến thức đã học.
Toán lớp 1 - Bài 46: Trừ bằng cách đếm bớt (Tiết 1)

Toán lớp 1 - Bài 46: Trừ bằng cách đếm bớt (Tiết 1)

Ở bài 46, các em học sinh lớp 1 sẽ học cách thực hiện phép trừ bằng cách đếm bớt.
Toán lớp 1 - Bài 45: Phép trừ trong phạm vi 10

Toán lớp 1 - Bài 45: Phép trừ trong phạm vi 10

Trong bài học này, các em sẽ tiếp tục ôn tập cách thực hiện các phép tình trong phạm vi 10 và vận dụng để giải các bài toàn thực tế.
Toán lớp 1 - Bài 44: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 2)

Toán lớp 1 - Bài 44: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 2)

Trong bài học này, các em sẽ tiếp tục học và thực hành các bài toán có nền tảng quan trọng về phép trừ trong phạm vi 10.
Toán lớp 1 - Bài 43: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 1)

Toán lớp 1 - Bài 43: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 1)

Ở bài 43, các em được học về phép trừ trong phạm vi 10. Sau đó, các học sinh sẽ làm bài tập thực hành với các bài toán cụ thể theo chủ đề, nhằm củng cố các kiến thức đã học.
Toán lớp 1- Bài 42: Phép trừ (Tiết 2)

Toán lớp 1- Bài 42: Phép trừ (Tiết 2)

Trong bài học này, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một số ví dụ về việc lấy bớt đi để biết rõ ý nghĩa của phép tính trừ và luyện tập một vài phép trừ đơn giản.
Toán lớp 1 - Bài 41: Phép trừ

Toán lớp 1 - Bài 41: Phép trừ

Ở bài 41, các em sẽ được học về phép tính trừ - một trong những phép tính dễ dàng và cơ bản nhất trong toán học.
Toán lớp 1 - Bài 40: Cộng bằng cách đếm thêm (Tiết 2)

Toán lớp 1 - Bài 40: Cộng bằng cách đếm thêm (Tiết 2)

Bài học này sẽ giúp các em biết thực hành dùng ngón tay để thực hiện phép cộng bằng đếm thêm và luyện tập vận dụng vào các bài toán.
Toán lớp 1 - Bài 39: Cộng bằng cách đếm thêm

Toán lớp 1 - Bài 39: Cộng bằng cách đếm thêm

Bài học hôm nay, các em sẽ học làm phép tính cộng bằng cách đếm thêm và thực hành nhiều bài tập dạng này.
Toán lớp 1 - Bài 40: Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục

Toán lớp 1 - Bài 40: Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục

Trong bài học này, các em sẽ làm quen với một dạng bài tập mới, đó là phép trừ có số bị trừ là số tròn chục.
Toán lớp 1 - Bài 38: Phép cộng trong phạm vi 10

Toán lớp 1 - Bài 38: Phép cộng trong phạm vi 10

Bài hôm nay, các em sẽ cùng học và thực hành các phép tính cộng trong phạm vi 10.
Toán lớp 1 - Bài 37: Phép cộng trong phạm vi 10 (Tiết 2)

Toán lớp 1 - Bài 37: Phép cộng trong phạm vi 10 (Tiết 2)

Trong bài học hôm này chúng ta sẽ cùng thành lập bảng cộng trong phạm vi 5, 6, luyện tập các phép cộng trong phạm vi 5, 6 và vận dụng phép cộng vào các bài tập so sánh số trong phạm vi 10.
Toán lớp 1 - Bài 36: Phép cộng trong phạm vi 10

Toán lớp 1 - Bài 36: Phép cộng trong phạm vi 10

Bài hôm nay, các em sẽ cùng học và thực hành thuần thục các phép tính cộng trong phạm vi 10.
Toán lớp 1 - Bài 35: Phép cộng (Tiết 2)

Toán lớp 1 - Bài 35: Phép cộng (Tiết 2)

Mời các em tiếp tục tìm hiểu về phép tính cộng trong bài học hôm nay nhé!
Toán lớp 1 - Bài 34: Phép cộng (Tiết 1)

Toán lớp 1 - Bài 34: Phép cộng (Tiết 1)

Ở bài 34, các em sẽ được học về phép tính cộng - một trong những phép tính dễ dàng và cơ bản nhất trong toán học.
Toán lớp 1 - Bài 33: Ôn tập - Kiểm tra

Toán lớp 1 - Bài 33: Ôn tập - Kiểm tra

Trước khi vào chuyên đề mới, "Phép cộng - phép trừ trong phạm vi 10", các em sẽ ôn tập lại các kiến thức đã học được xoay quanh dãy số từ 0 đến 10.
Toán lớp 1 - Bài 32: Thực hành và trải nghiệm sông nước miền Tây

Toán lớp 1 - Bài 32: Thực hành và trải nghiệm sông nước miền Tây

Bài học sẽ giúp các em ôn tập các số trong phạm vi 10, trong đó có nội dung: Đếm, đọc, viết và so sánh số; Giải toán: kết hợp hình ảnh và sơ đồ tách - gộp.
Toán lớp 1 - Bài 31: Em làm được những gì?

Toán lớp 1 - Bài 31: Em làm được những gì?

Hôm nay, các em sẽ được hướng dẫn cách hoàn thiện dãy số từ 1 đến 10 và dãy số theo quy luật đơn giản; so sánh các số trong phạm vi 10; quan sát tranh, điền số để hoàn thành sơ đồ tách - gộp...
Toán lớp 1 - Bài 30: Số 10 (Tiết 3)

Toán lớp 1 - Bài 30: Số 10 (Tiết 3)

Trong bài học này, các em sẽ ôn tập kiến thức về số 10 và thực hành các phép tách - gộp trong phạm vi 10.
Toán lớp 1 - Bài 29: Số 10 (Tiết 2)

Toán lớp 1 - Bài 29: Số 10 (Tiết 2)

Bài học hôm nay sẽ giúp các em nhận biết được thứ tự dãy số từ 0 đến 10, biết sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn, xác định số bé nhất, số lớn nhất.
Toán lớp 1 - Bài 28: Số 10 (Tiết 1)

Toán lớp 1 - Bài 28: Số 10 (Tiết 1)

Ở bài học này, các em sẽ được học về số 10 với các phương thức từ đếm, đọc, viết, lập số, nhận biết và phân tích về con số này.
Toán lớp 1 - Bài 24: Số 0

Toán lớp 1 - Bài 24: Số 0

Trong bài học này, các em sẽ làm quen với số 0, nhận biết số 0 trong dãy số từ 0 đến 10 và tìm hiểu các sự vật có liên quan đến số 0 ở xung quanh mình.
Toán lớp 1 - Bài 26: Số 9 (Tiết 2)

Toán lớp 1 - Bài 26: Số 9 (Tiết 2)

Hôm nay, các em tiếp tục tìm hiểu về số 9 nhé!
Toán lớp 1 - Bài 25: Số 9 (Tiết 1)

Toán lớp 1 - Bài 25: Số 9 (Tiết 1)

Ở bài học này, các em sẽ được học về số 9 với các phương thức từ đếm, đọc, viết, lập số, nhận biết và phân tích về con số này.
Toán lớp 1 - Bài 24: Số 8

Toán lớp 1 - Bài 24: Số 8

Các em cùng tiếp tục tìm hiểu về số 8, đồng thời ôn lại những kiến thức đã học về con số này nhé!
Toán lớp 1 -  Bài 23: Số 8 (tiết 1)

Toán lớp 1 - Bài 23: Số 8 (tiết 1)

Mở đầu tuần 8, chúng ta cùng làm quen với con số 8 các em nhé!
Toán lớp 1 - Bài 22: Số 7 (Tiết 2)

Toán lớp 1 - Bài 22: Số 7 (Tiết 2)

Các em cùng tiếp tục tìm hiểu về số 7, đồng thời ôn lại những kiến thức đã học về con số này nhé!
Toán lớp 1 - Bài 45: Số 7

Toán lớp 1 - Bài 45: Số 7

Trong bài học này, các em sẽ làm quen với số 7, nhận biết được thứ tự trong dãy số từ 1 đến 7 và tìm hiểu các sự vật có liên quan đến số 7 ở xung quanh mình.
Toán lớp 1 - Bài 20: Số 6 (tiết 2)

Toán lớp 1 - Bài 20: Số 6 (tiết 2)

Các em cùng tiếp tục tìm hiểu về số 6 trong bài học hôm nay nhé!
Toán lớp 1 - Bài 19: Số 6

Toán lớp 1 - Bài 19: Số 6

Ở bài học này, các em sẽ được học về số 6 với tất cả các phương thức từ đếm, đọc, viết, lập số, nhận biết và phân tích về con số này.
Toán lớp 1 - Bài 18: Các dấu >, < và =

Toán lớp 1 - Bài 18: Các dấu >, < và =

Khi đã học về các khái niệm nhiều hơn, ít hơn và bằng nhau ở bài trước, các em sẽ làm quen và thực hiện một số bài toán đơn giản về các dấu lớn hơn (>), bé hơn (<) và bằng nhau (=) trong bài học này.
Toán lớp 2 - Bài 19: 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

Toán lớp 2 - Bài 19: 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

Bài học hôm nay chúng ta biết cách tính 7+5, 6+5 và khái quát hoá được cách tính 7 với một số, 6 cộng với một số.
Toán lớp 1 - Bài 17: Các dấu bằng, lớn hơn, nhỏ hơn (tiết 1)

Toán lớp 1 - Bài 17: Các dấu bằng, lớn hơn, nhỏ hơn (tiết 1)

Các em sẽ tìm hiểu các dấu: Bằng, lớn hơn, nhỏ hơn trong tiết học hôm nay nhé!
Toán lớp 1 - Bài 15: Bằng nhau - nhiều hơn - ít hơn

Toán lớp 1 - Bài 15: Bằng nhau - nhiều hơn - ít hơn

Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết cách so sánh nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau về số lượng của các sự vật.