Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 11

Các nghệ sĩ của chương trình Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 đã mang đến những tiểu phẩm hài hước, hậu truyện từ cổ tích Cây tre trăm đốt.

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3, 20g20 thứ Tư trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
10g25 - Chủ Nhật - HTV7