Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 2 - Tập 9

Liên tiếp trả lời đúng câu hỏi của Việt Hương, cùng phong thái điềm đạm, Thuận Nguyễn xứng đáng trở thành "Quý ông lịch lãm" trong tập 9 "Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 2".

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Các TV show về tình yêu
21g10 - Thứ Ba - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9