Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 9

Hai người đẹp của "Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3" đã có một trận chiến thừa kế cùng "người cha" Hữu Đằng. Phía sau đó là một thông điệp ý nhị của chương trình.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
22g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7