Tiếng Anh lớp 9

Tiếng Anh lớp 9 - Bài 14 - Unit 5: Review grammar "If" (Type 1) and Modal verbs

Ở bài 14 cùng Unit 5, các em sẽ được giáo viên ôn lại kiến thức về cấu trúc, cách sử dụng câu điều kiện "If" (loại 1) và động từ khuyết thiếu (Modal verbs).

Đài Truyền hình TP.HCM