Thử thách địa hình HTV CHALLENGE CUP 2022 số 5

Video Chương trình khác
19g - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g15 - Thứ Ba - HTV9
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g35 - Thứ Tư - HTV7