Gương mặt Việt Nam: Viết tiếp những điều dung dị


“Gương mặt Việt Nam” - giới thiệu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về những cá nhân bằng nỗ lực và cống hiến đã đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Xem video