Studio H9 - Mùa 6 - Tập 8

Studio H9 lại tiếp tục kết nối với một nghệ sĩ phương xa, đó là ca -  nhạc sĩ Tạ Quang Thắng.

Video Chương trình khác
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
22:45 - Thứ Ba - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7