Studio H9 - Mùa 6 - Tập 8

Studio H9 lại tiếp tục kết nối với một nghệ sĩ phương xa, đó là ca -  nhạc sĩ Tạ Quang Thắng.

Video Chương trình khác
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7