Hai "cô Tấm" Young Ju - Đình Vũ bất lực với chiếc ga giường

Sao học việc

Không hề giống ở nhà, việc trải ga giường đúng với quy trình của khách sạn đòi hỏi phải có sự thuần thục và khéo léo. Dù đã rất cố gắng, thế nhưng Young Ju - Đình Vũ vẫn phần nào chịu thua với nhiệm vụ này.

Xem video