Quỹ Chung một tấm lòng - Thư cảm ơn của HTV

Sau khi phát động, chương trình "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vaccine vượt qua COVID-19" đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng, động viên của lãnh đạo các cấp cùng đông đảo các tầng lớp đồng bào, khán giả truyền hình trong và ngoài nước.

Nguồn: Trung tâm Tin tức