Quận Tân Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi

Ủy ban MTTQ quận Tân Bình, TP.HCM vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với thành phần là ủy viên Ủy ban MTTQ quận, các phường và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Nguồn: Trung tâm Tin tức