Nhiều ý kiến góp ý dự thảo luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 11/2, tại trường đại học Quốc tế Sài Gòn, nhiều giảng viên cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai cần đảm bảo tính minh bạch, công khai và dân chủ. Trong đó, sự bất hợp lý trong thu hồi đất, đền bù và giả phóng mặt bằng cần được khắc phục.

Nguồn: Trung tâm Tin tức