Nhịp Đập Thể Thao ngày 9/12/2019

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g50 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7