Nhịp Đập Thể Thao ngày 16/12/2019

Video Chương trình khác
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ 7 - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g45 - Thứ Hai - HTV7