Nhịp Đập Thể Thao ngày 16/12/2019

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g35 - Thứ Tư - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7