Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

Sáng 22/2/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 5 hoạt động chính.

Nguồn: Trung tâm Tin tức