5 đơn vị mở màn Chung khảo Liên hoan ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và phát triển”

Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023), Trung tâm văn hóa thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) tổ chức Chung khảo Liên hoan ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và phát triển” Hà Nội năm 2023.

Liên hoan có nội dung ca ngợi Việt nam đất nước, con người trong suốt chiều dài lịch sử; thể hiện niềm tự hào của các tầng lớp quần chúng nhân dân về nền văn hóa Việt Nam với giá trị tinh hoa, bản sắc riêng, làm nên hồn cốt dân tộc. Liên hoan được phát động từ cấp cơ sở, nhận được sự hưởng ứng của nhiều đơn vị quận, huyện, thị xã, trong đó nhiều đơn vị làm tốt, như: Bắc Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì, Ứng Hòa…, qua đó chọn lựa được các tiết mục đặc sắc, tiêu biểu nhất để tham gia vòng chung khảo.

Theo đó, Chung khảo Liên hoan ca múa nhạc có sự tham gia của 25/30 quận, huyện, thị xã cùng gần 300 diễn viên, nhạc công, hạt nhân văn nghệ quần chúng. Liên hoan được chia thành hai cụm cơ sở, tổ chức tại sân khấu ngoài trời Trung tâm văn hóa Hà Nội (số 7, Phùng Hưng, Hà Đông) các tối 21 và 22-3 và Không gian biểu diễn Nghệ thuật (Lạc Long Quân, Tây Hồ) tối 26 và 27-3 tới. Với chủ đề “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và phát triển”, 5 đơn vị mở màn đêm Chung khảo Liên hoan là: Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Gia Lâm, Phú Xuyên và Sơn Tây đã mang đến cho khán giả các tiết mục có chất lượng tốt, dàn dựng bài bản, hấp dẫn, có tính sáng tạo, thu hút người xem, góp phần giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân, chào đón các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Theo bà Lý Thị Thúy Hạnh, Giám đốc Trung tâm văn hóa Hà Nội, Liên hoan là một hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về giá trị lịch sử và thực tiễn của Đề cương văn hóa Việt Nam và các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Thông qua liên hoan, góp phần khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.

Hà Nội mới