Nhật ký Blouse trắng - Tập 17

"Với đặc thù bệnh nhân nặng và nguy kịch, điều trị được một bệnh nhân là biết bao công sức của bác sĩ và người nhà. Những gì chúng tôi làm chỉ có mong muốn duy nhất là bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch, hồi phục và ra viện", bác sĩ Sơn Nam chia sẻ.

Nhật ký Blouse trắng - 17g40 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
19g - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g - Thứ 7 - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7