Nhật ký Blouse trắng - Tập 17

"Với đặc thù bệnh nhân nặng và nguy kịch, điều trị được một bệnh nhân là biết bao công sức của bác sĩ và người nhà. Những gì chúng tôi làm chỉ có mong muốn duy nhất là bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch, hồi phục và ra viện", bác sĩ Sơn Nam chia sẻ.

Nhật ký Blouse trắng - 17g40 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7