Người nước ngoài ăn Tết Việt Nam

Theo dòng chảy của cuộc sống thời hội nhập, ngày càng có thêm nhiều người nước ngoài tìm đến với Tết Việt, cùng ăn Tết Việt và cảm nhận trọn vẹn không khí ấm áp của ngày Tết cổ truyền Việt Nam.

Trung tâm Tin tức