Chuông vàng vọng cổ 2023

Mỹ Nhung: Trưởng thành hơn nhờ Chuông vàng vọng cổ

Top 5 "Chuông vàng vọng cổ" 2022 Mỹ Nhung trở lại mùa thi 2023 trong vị trí thí sinh đặc cách và sẽ góp mặt trong đêm tuyển chọn 4. Mỹ Nhung tiết lộ bản thân có thêm nhiều kinh nghiệm quý và trưởng thành hơn nhờ tham gia CVVC.

Thiên Bình - Kim Quyên