Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị

Trong di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục nói chung và giáo dục lý luận chính trị luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc; có tính bao quát, sâu xa, thiết thực.
Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng đảng có mối liên hệ, gắn kết chặt chẽ với nhau. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cũng có nghĩa là chúng ta đang thực hiện công tác xây dựng đảng thiết thực nhất, khoa học nhất.
Tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh gồm nhiều nội dung, trong đó phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình là nét đặc sắc về phong cách tư duy của Người.
TP Thủ Đức: Lan tỏa giá trị tích cực từ những khối đá mỹ thuật trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

TP Thủ Đức: Lan tỏa giá trị tích cực từ những khối đá mỹ thuật trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Tính đến ngày 4/12/2023 trên địa bàn TP Thủ Đức đã có 307 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng và ra mắt, trong đó có 12 đơn vị triển khai thực hiện các công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên 63 khối đá mỹ thuật.
Học tập Bác điều quan trọng nhất là làm theo gương Bác

Học tập Bác điều quan trọng nhất là làm theo gương Bác

Vẫn còn biết bao câu chuyện cảm động về Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Mỗi người hãy xác định suốt đời học tập và làm theo gương Bác để không ngừng tiến bộ, tránh được những khuyết điểm, sai lầm dù là nhỏ nhất.
Kỉ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Kỉ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Kỉ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước và ý nghĩa đối với thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước và ý nghĩa đối với thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thanh niên Việt Nam là nhân tố quan trọng, quyết định tương lai và vận mệnh của đất nước. Vì vậy, bồi dưỡng tư tưởng chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên là hết sức cần thiết.
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Khơi mạch nguồn phấn đấu

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Khơi mạch nguồn phấn đấu

Thời gian qua, nhiều Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được hình thành tại các doanh nghiệp với mong muốn tạo điều kiện để người lao động dễ tiếp cận, tìm hiểu về cuộc đời, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ chí Minh.
Đoàn viên, thanh niên cần làm gì để học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Đoàn viên, thanh niên cần làm gì để học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song cuộc đời, sự nghiệp của Người luôn là tấm gương cho các thế hệ noi theo. Người luôn khẳng định đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng.
Rèn luyện đạo đức cách mạng là xuyên suốt và nhất quán

Rèn luyện đạo đức cách mạng là xuyên suốt và nhất quán

Đặc biệt quan tâm vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong là sự nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục đạo đức thanh niên đã giúp tuổi trẻ Việt Nam ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để học tập, rèn luyện, trưởng thành, nâng cao trình độ, hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, từng bước hoàn thành nhân cách.
Đấu tranh chống bệnh quan liêu, vô cảm với nhân dân của cán bộ, đảng viên

Đấu tranh chống bệnh quan liêu, vô cảm với nhân dân của cán bộ, đảng viên

Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được trong đó có nhiều điểm mới so với Quy định 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Quá trình hình thành và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những chỉ dẫn của Người luôn là kim chỉ nam cho hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng

Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng

Chúng ta phải nhận thức có hàm lượng khoa học và cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh rằng Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả cán bộ từ Trung ương xuống địa phương, bất kỳ cấp nào và ngành nào đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân.
Hồ Chí Minh - Biểu tượng bản lĩnh Việt Nam

Hồ Chí Minh - Biểu tượng bản lĩnh Việt Nam

Ngày 5-6-1911, con tàu buôn của Pháp (Latouche-Tréville) rời Bến cảng Nhà Rồng, mang theo một con người đặc biệt, sau này được nước Pháp khắc họa chân dung trên bức tường thời đại, được vinh danh là một trong những người làm nên thế kỷ XX.
Nguyễn Ái Quốc với tác phẩm “Lịch sử nước ta” - Những giá trị bất hủ

Nguyễn Ái Quốc với tác phẩm “Lịch sử nước ta” - Những giá trị bất hủ

Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ viết tác phẩm "Lịch sử nước ta" là dịp để chúng ta ghi nhớ công ơn của Người đã dành cả cuộc đời cho độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, và cũng là dịp để chúng ta luôn ghi nhớ lịch sử nước nhà, lịch sử hào hùng của dân tộc.
Ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt

Ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt gồm các nội dung: triển lãm ảnh “Lan tỏa không gian văn hóa” với các chủ đề (tạo mã QR): Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng

Trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đảng ta không chỉ chú trọng vấn đề xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà Đảng còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức, bởi Đảng đã nhận thấy giá trị đạo đức là cội nguồn sức mạnh của Đảng
Dân thụ hưởng và dân quyết

Dân thụ hưởng và dân quyết

Tư tưởng Hồ Chí Minh, nói ngắn gọn là vì quyền lợi của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Tiếp cận dưới góc độ “dân là dân nước, nước là nước dân”, nói thật ngắn tư tưởng Hồ Chí Minh là vì dân và do dân.
Chống bệnh tự kiêu, tự ái theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chống bệnh tự kiêu, tự ái theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 75 năm (15/11/1948 - 15/11/2023), với bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Bệnh tự kiêu, tự ái”, nêu rõ nguồn gốc, tác hại và cách chữa trị căn bệnh này.
Quận Gò Vấp: Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty SAPUWA

Quận Gò Vấp: Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty SAPUWA

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Gò Vấp phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn (Công ty SAPUWA) tổ chức lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty SAPUWA (số 683 Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp).
Bàn giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người TP.HCM trong giai đoạn hiện nay

Bàn giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người TP.HCM trong giai đoạn hiện nay

Cụm thi đua 1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề Giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người TP.HCM trong giai đoạn hiện nay.
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc, Lênin đã phát triển chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự xuất hiện chủ nghĩa Lênin là một nhân tố đặc biệt quan trọng đối với việc ra đời và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng “Chi bộ là gốc rễ của Đảng” trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng “Chi bộ là gốc rễ của Đảng” trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hiện nay

Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh. Hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng là chi bộ, do đó, chi bộ là gốc rễ của Đảng.
Học Bác phong cách lãnh đạo dân chủ

Học Bác phong cách lãnh đạo dân chủ

Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh là kết quả của sự kế thừa, phát triển những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại và sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và những gợi mở cho hôm nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và những gợi mở cho hôm nay

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng được xem là lớn nhất trong toàn bộ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã có trên 400 bài viết, bài nói về đoàn kết, đã hơn hai nghìn lần Hồ Chí Minh nhắc tới cụm từ “đoàn kết”.
Dân chủ tập trung trong Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn

Dân chủ tập trung trong Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn

Dân chủ tập trung theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nguyên tắc thống nhất, không tách rời, không có sự đối lập giữa dân chủ và tập trung. Trong đó, dân chủ không đối lập với tập trung, mà chỉ đối lập với quan liêu, chuyên chế, độc tài.
Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh doanh nghiệp FDI đầu tiên tại Quận 1

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh doanh nghiệp FDI đầu tiên tại Quận 1

Tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 1 tổ chức ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH E.land Việt Nam.
Học Bác không quản tuổi tác

Học Bác không quản tuổi tác

Nhiều đảng viên đã vào tuổi “xưa nay hiếm”, có người đã ngoài 95 tuổi, nhưng vẫn sắc son với lời thề thời trẻ tuổi khi đứng dưới lá cờ Đảng, vẫn cháy bỏng khát vọng lý tưởng cách mạng và tự rèn, học và làm theo Bác phục vụ nhân dân mỗi ngày.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhu cầu văn hóa

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhu cầu văn hóa

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá mà mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau phải luôn học tập, làm theo, giữ gìn và phát huy.
Chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023: Lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp, bài học quý

Chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023: Lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp, bài học quý

Tại chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023, khán giả được nghe nhiều câu chuyện sâu sắc mà dung dị về những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Quận 7: Hơn 14.000 thí sinh tham dự hội thi học tập và làm theo Bác

Quận 7: Hơn 14.000 thí sinh tham dự hội thi học tập và làm theo Bác

Quận ủy quận 7 tổ chức hội thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tìm hiểu Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và các Nghị quyết của Đảng.
Thực hành văn hóa trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Thực hành văn hóa trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

TP.HCM đang nỗ lực xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo, phát huy tối đa nhân tố con người để góp phần quan trọng vào sự phát triển thành phố, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
Chợ Bình Điền khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Chợ Bình Điền khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền - trực thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) đã tổ chức khánh thành và ra mắt “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh”.
Ra mắt cuốn sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ra mắt cuốn sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Truyện về Hồ Chí Minh” là ấn phẩm có giá trị, góp phần làm sáng rõ cuộc đời, sự nghiệp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh kể từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến những năm đầu sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.
TP.HCM xây dựng hơn 2.900 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh

TP.HCM xây dựng hơn 2.900 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao, tại Nhà hát thành phố (TP.HCM).
Ra mắt cuốn sách về tuổi trẻ học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước

Ra mắt cuốn sách về tuổi trẻ học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước

Cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ấn hành, cung cấp nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo giá trị về học tập và làm theo tư tưởng Bác.
Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá về học và làm theo tấm gương Bác Hồ

Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá về học và làm theo tấm gương Bác Hồ

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Thành phố, đợt 1.
Ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Thánh đường Hồi giáo Muwahindin

Ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Thánh đường Hồi giáo Muwahindin

Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long A phối hợp Thánh đường Hồi giáo Muwahindin ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.
Đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thì “nước ta là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Các dân tộc anh em trong nước ta gắn bó ruột thịt với nhau trên một lãnh thổ chung.