Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng về nói đi đôi với làm

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng về nói đi đôi với làm

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng “nói đi đôi với làm”, cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.
Xây dựng Chính phủ liêm chính theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng Chính phủ liêm chính theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, trong đạo đức, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Nếu như cần và kiệm là phẩm chất cần có trong đời sống, công tác của mọi người lao động thì liêm và chính là những phẩm chất nhất thiết phải có của người cán bộ.
Giáo dục học sinh thông qua xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Giáo dục học sinh thông qua xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đang được nhiều trường học tại TPHCM thực hiện, nhằm tạo môi trường học tập, trải nghiệm thực tế.
Quận 12: Sôi nổi hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Quận 12: Sôi nổi hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Quận ủy Quận 12 tổ chức phần thi thuyết trình hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị.
Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong di sản của Bác, vấn đề xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công. Đoàn kết thống nhất là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng.
Nêu gương - cách giáo dục thanh niên tốt nhất

Nêu gương - cách giáo dục thanh niên tốt nhất

Tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện đoàn viên thanh niên; tạo môi trường các bạn trẻ rèn luyện, trao trọng trách cho những người trẻ gánh vác… là cách thực hiện tốt nhất Tư tưởng và những chỉ dạy của Bác Hồ.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ

Hồ Chí Minh khẳng định: “Có tài phải có đức”[1]. Theo Người, đức và tài phải được biểu hiện bằng kết quả công tác, phải luôn thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau trong nhân cách người cán bộ cách mạng.
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ cách mạng trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ cách mạng trong giai đoạn hiện nay

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phẩm chất và năng lực của người cán bộ cách mạng. Người cho rằng, đối với người cán bộ cách mạng, hai mặt đức và tài, phẩm chất và năng lực, không thể thiếu mặt nào.
Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nêu gương là một nguyên tắc thực hành đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thơ Tố Hữu

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thơ Tố Hữu

Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng bất tận của cách mạng và thơ ca… bởi Người không chỉ gắn liền với con đường cách mạng Việt Nam, với hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước mà còn bởi chính tư tưởng, đạo đức của Người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

Tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc ta trong hàng nghìn năm lịch sử đều sống dậy, tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Phòng, chống tham ô, lãng phí theo mạch nguồn tư tưởng Hồ Chí Minh

Phòng, chống tham ô, lãng phí theo mạch nguồn tư tưởng Hồ Chí Minh

Đảng ta luôn quan tâm và xác định phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đồng thời tích cực vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp này.
Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền

Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền

Bác dạy: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại.
Thực hiện bình đẳng giới theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện bình đẳng giới theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, mà còn đặc biệt quan tâm vấn đề thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ.
Sắt son lời dạy của Bác

Sắt son lời dạy của Bác

Hơn 6 thập kỷ kể từ ngày thành lập đến nay, BĐBP luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm giáo dục, rèn luyện, chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.
"Chỉ sợ lòng dân không yên"

"Chỉ sợ lòng dân không yên"

Trong di sản Hồ Chí Minh có những từ “sợ”, “lòng dạ”, “lòng dân”, “lương tâm”, “chính tâm”, “niềm tin”. Đáng chú ý nhất khi Người nói “chỉ sợ lòng dân không yên”.
Cách đối đãi với trí thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đối đãi với trí thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, coi trọng đội ngũ trí thức. Người luôn đề cao vai trò của trí thức, trân trọng và động viên đội ngũ này đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, cất nhắc cán bộ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, cất nhắc cán bộ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc đào tạo, cất nhắc đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số.
Tự phê bình và phê bình để tự soi, tự sửa từ sớm, từ xa

Tự phê bình và phê bình để tự soi, tự sửa từ sớm, từ xa

Để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị không chỉ phải nâng cao hơn nữa trong nhận thức, trong thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng, Điều lệ Đảng.
Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.
Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Mùa Xuân đem lại cho thiên nhiên muôn loài nguồn nhựa sống, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, báo hiệu cuộc sống tràn đầy niềm tin và hy vọng. Đảng ra đời vào mùa Xuân, thì Đảng là mùa Xuân của đất nước, của xã hội, của con người, của dân tộc.
Bác Hồ và những cái Tết cổ truyền của dân tộc trong kháng chiến chống Pháp

Bác Hồ và những cái Tết cổ truyền của dân tộc trong kháng chiến chống Pháp

Bác Hồ với những cái Tết cổ truyền của dân tộc trong kháng chiến chống Pháp (cả sau này trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc) cho thấy một lãnh tụ vĩ đại, thiên tài, một nhân cách văn hóa lớn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xa lạ với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xa lạ với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân

Chủ nghĩa cá nhân không chỉ làm cho Đảng bị chia rẽ, suy yếu về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, mà còn là trở lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bác Hồ với Đảng và mùa Xuân Giáp Thìn 60 năm trước

Bác Hồ với Đảng và mùa Xuân Giáp Thìn 60 năm trước

Cách đây tròn 60 năm, vào mùa Xuân Giáp Thìn năm 1964, Bác Hồ có nhiều hoạt động cách mạng mang ý nghĩa sâu sắc.
Trồng cây, trồng rừng theo lời Bác dạy

Trồng cây, trồng rừng theo lời Bác dạy

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, nhìn những hàng cây đang đâm chồi, nảy lộc, nhân dân xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) lại nhớ Tết trồng cây cách đây 60 năm được Bác về thăm.
Học Bác để những mùa xuân thêm tươi đẹp

Học Bác để những mùa xuân thêm tươi đẹp

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Nam Định thời gian qua đã tiếp tục được thực hiện nền nếp, hiện quả.
Xuân và mùa xuân trong tâm hồn Bác Hồ

Xuân và mùa xuân trong tâm hồn Bác Hồ

Hồ Chí Minh là biểu tượng cao quý của văn hóa hòa bình và văn hóa khoan dung nên tinh thần lạc quan, niềm tin yêu và hy vọng như sắc xuân và mùa xuân tươi đẹp tràn ngập trong các văn phẩm, thư từ của Người.
Mùa Xuân với Đảng, Bác Hồ và vận mệnh dân tộc

Mùa Xuân với Đảng, Bác Hồ và vận mệnh dân tộc

Xuân Giáp Thìn 2024 này, cũng như bao mùa xuân khác từ khi Người về cõi vĩnh hằng, chúng ta vẫn thấy như luôn có Bác bên mình. Những lời Bác Hồ nói về Đảng và về xây dựng Đảng vẫn đang chỉ dẫn Đảng ta vững vàng hành động.
Quận 10 luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người

Quận 10 luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người

Nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Quận 10 đã xây dựng mô hình Tuyến hẻm văn hóa Hồ Chí Minh gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị

Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị

Thời gian qua, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh hết sức linh hoạt, ấn tượng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Nhiều cách làm mới, sáng tạo trong triển khai không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Nhiều cách làm mới, sáng tạo trong triển khai không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Sau gần hai năm thực hiện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, các địa phương, cơ quan, đơn vị của TPHCM đã triển khai xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh hết sức linh hoạt, ấn tượng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương.
TP Thủ Đức: Lan tỏa “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đến từng người dân

TP Thủ Đức: Lan tỏa “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đến từng người dân

Tính đến ngày 25/1/2024, trên địa bàn TP Thủ Đức có 335 “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được hình thành.
Công an huyện Bình Chánh khánh thành Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công an huyện Bình Chánh khánh thành Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng ủy - Công an huyện Bình Chánh tổ chức khánh thành Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Công an huyện.
Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Phường 9, quận Phú Nhuận

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Phường 9, quận Phú Nhuận

Việc ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là hoạt động có ý nghĩa góp phần tăng cường công tác tuyên truyền đến đông đảo bạn đọc về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những phẩm chất đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người.
Nhiều cách làm mới, sáng tạo trong triển khai xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Nhiều cách làm mới, sáng tạo trong triển khai xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Đến nay, toàn TPHCM đã có hơn 2.900 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo, hội đoàn, hội quán, các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, cơ sở hành chính, điểm sinh hoạt khu phố...
Nhân lên những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhân lên những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong nhiều năm qua đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.
Học Bác để phục vụ dân tốt hơn

Học Bác để phục vụ dân tốt hơn

Có thể nói rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Nội ngoài những tiêu chí chung, còn chọn được những điểm nhấn riêng phù hợp tình hình.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó “máu thịt” với nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân, là nhiệm vụ then chốt có vị trí rất quang trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, đã hiến dâng trọn đời vì nước, vì dân.
Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - cội nguồn cách mạng, nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.