Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - cội nguồn cách mạng, nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.
Sáng mãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng mãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ người Việt Nam noi theo, học tập, nỗ lực xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Người hằng mong ước.
Cần thấu hiểu chiều sâu tư duy lý luận Hồ Chí Minh về dân vận và thấu cảm tấm gương mẫu mực thực hành dân vận của Người

Cần thấu hiểu chiều sâu tư duy lý luận Hồ Chí Minh về dân vận và thấu cảm tấm gương mẫu mực thực hành dân vận của Người

Ba giá trị cốt lõi của giải phóng và phát triển “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là khát vọng ngàn đời của nhân dân ta mà người thể hiện khát vọng, ý chí, mong ước, hy vọng của lòng dân đến độ thấu hiểu và thấu cảm sâu sắc, chân thành nhất chính là Bác Hồ.
Dân giúp cán bộ thực hiện chữ Liêm

Dân giúp cán bộ thực hiện chữ Liêm

Hồ Chí Minh nhấn mạnh, có đủ cả 4 đức: cần kiệm liêm chính mới là người hoàn toàn. Thiếu một đức thì không thành người. Sống ở đời, thì “nhân vô thập toàn”, Ai cũng có cái hay và cái dở, cái tốt và cái xấu.
Lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Đa Kao

Lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Đa Kao

Trong thời qua, hoạt động xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường Đa Kao (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, nhận được sự hưởng ứng tham gia mạnh mẽ và tạo sự lan tỏa trong đông đảo đảng viên và quần chúng nhân dân.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

Cuộc đời 79 mùa xuân của Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của tư tưởng đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.
Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhu cầu, công việc mang tính thường xuyên, liên tục, lâu dài

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhu cầu, công việc mang tính thường xuyên, liên tục, lâu dài

Quận ủy quận Bình Tân tổ chức sơ kết 1 năm xây dựng không gian Văn hóa Hồ Chí Minh; triển khai kế hoạch số 255-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục xây dựng và phát huy không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận.
Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để học và làm theo Bác

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để học và làm theo Bác

Nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn TPHCM vừa cho ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với nhiều nội dung được triển khai phong phú, đa dạng, lan tỏa đến người dân.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Trong quan điểm về phát triển các ngành kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nông nghiệp, vì nền nông nghiệp phát triển sẽ làm cho đời sống của nông dân nói riêng và Nhân dân nói chung được nâng cao.
Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh là trường hợp hiện hữu của lịch sử khi đã “trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống” và thời gian càng lùi xa, sức sống và giá trị trong tư tưởng của Người càng tỏa sáng.
Đối ngoại vì hoà bình, hợp tác và phát triển

Đối ngoại vì hoà bình, hợp tác và phát triển

Đối ngoại vì hoà bình, hợp tác và phát triển theo tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa truyền thống đoàn kết, hòa hiếu của dân tộc cũng như những tinh hoa của nhân loại.
Quận 8: Khánh thành công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh “Bác Hồ với biển đảo”

Quận 8: Khánh thành công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh “Bác Hồ với biển đảo”

UBND Quận 8 tổ chức lễ khánh thành công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề "Bác Hồ với biển đảo" tại Công viên Võ Liêm Sơn (Phường 4).
Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo và sự vận dụng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo và sự vận dụng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo là cơ sở lý luận và phương pháp luận để Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ cán bộ bằng thể chế và một số khuyến nghị chính sách

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ cán bộ bằng thể chế và một số khuyến nghị chính sách

“Nuôi dạy và giữ gìn cán bộ” là vấn đề trọng tâm, bao trùm toàn bộ tư tưởng và thực tiễn lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xây dựng các công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Quảng trường khu đô thị mới Thủ Thiêm

Xây dựng các công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Quảng trường khu đô thị mới Thủ Thiêm

Các công trình công cộng có không gian lớn tại trung tâm thành phố, khi hoàn thành sẽ là biểu tượng trường tồn, đồng hành với sự phát triển của thành phố mang ý nghĩa, tình cảm của Đảng bộ và nhân dân thành phố và nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu
Trường phái đối ngoại và ngoại giao đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Trường phái đối ngoại và ngoại giao đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Ngoại giao “cây tre Việt Nam” là khái niệm được nhiều nhà ngoại giao nhắc đến khi đề cập chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Thiết thực, thường xuyên học và làm theo Bác

Thiết thực, thường xuyên học và làm theo Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần về thăm Đền Hùng và có những lời căn dặn sâu nặng ân tình, vẹn nguyên giá trị, tính thời sự đến muôn đời.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở, suy tư về nhiệm vụ chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng Tây Nguyên, đáp lại ân tình đó, đồng bào vùng Tây Nguyên luôn kính trọng, thương yêu Bác Hồ.
Tư tưởng đoàn kết các dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng đoàn kết các dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghiên cứu 60 bức điện, thư, bài nói chuyện của Bác với đồng bào các dân tộc thiểu số, có thể thấy bao trùm trong đó là tư tưởng của Người về đoàn kết các dân tộc.
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Thành phố

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Thành phố

Tất cả người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh là chủ thể xây dựng, sáng tạo và thụ hưởng “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên thành phố mang tên Bác.
Những kỷ niệm sinh nhật sâu sắc trong cuộc đời Bác Hồ

Những kỷ niệm sinh nhật sâu sắc trong cuộc đời Bác Hồ

Ngày 19/5, cứ vào dịp sinh nhật Bác, đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế lại gửi tới Người những tình cảm sâu nặng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhưng Bác luôn từ chối những lễ nghi phiền phức.
Nét độc đáo trong tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh

Nét độc đáo trong tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh

Trong đó, tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị to lớn trong lịch sử, mà còn là kim chỉ nam soi sáng con đường bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau.
Gia đình với việc hình thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh

Gia đình với việc hình thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh

Gia đình có vai trò đặc biệt, là cái nôi văn hóa đầu tiên hình thành nhân cách con người, trong đó, giáo dục và nuôi dưỡng là hai yếu tố then chốt quyết định tạo nên nhân cách của mỗi người.
Bác để tình thương cho chúng con

Bác để tình thương cho chúng con

Tôi mượn câu thơ “Bác để tình thương cho chúng con” của cố nhà thơ Tố Hữu để đặt tên cho bài viết nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (1/1/1964-1/1/2024).
Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên giáo. Người đã để lại những quan điểm, tư tưởng quý báu về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải theo các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải theo các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Trong giai đoạn hiện nay của cách mạng Việt Nam, một trong những nhân tố cốt lõi để bảo vệ vững chắc Tổ quốc là xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Mô hình Tuyến hẻm văn hóa Hồ Chí Minh gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Mô hình Tuyến hẻm văn hóa Hồ Chí Minh gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Quận 10 đã xây dựng mô hình Tuyến hẻm văn hóa Hồ Chí Minh gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa và văn nghệ sĩ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa và văn nghệ sĩ

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, dùng ngòi bút của mình làm vũ khí sắc bén để đấu tranh cho độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc… của con người, mà còn quy tụ, cổ vũ văn nghệ sĩ.
Học Bác để làm tốt hơn công tác vận động

Học Bác để làm tốt hơn công tác vận động

Thông qua việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công tác dân vận; nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở.
Trưng bày chuyên đề “Vì lợi ích trăm năm trồng người”

Trưng bày chuyên đề “Vì lợi ích trăm năm trồng người”

Với gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật, Trưng bày khái quát tư tưởng, tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục.
Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đảng bộ phường Tân Phú, TP Thủ Đức

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đảng bộ phường Tân Phú, TP Thủ Đức

Đảng bộ phường Tân Phú tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở Ban Điều hành khu phố 4.
Để Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là điểm đến của đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong doanh nghiệp

Để Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là điểm đến của đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong doanh nghiệp

Đảng ủy Doanh nghiệp TP Thủ Đức tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2023.
Thụ hưởng tư tưởng Hồ Chí Minh qua thơ chúc Tết - Mừng Xuân

Thụ hưởng tư tưởng Hồ Chí Minh qua thơ chúc Tết - Mừng Xuân

Sau nhiều tháng năm bôn ba tìm đường cứu nước, năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Một năm sau đó, Tết Nhâm Ngọ - 1942, lần đầu tiên Bác Hồ gửi thơ Chúc Tết - mừng Xuân.
Tăng cường sức trẻ cho tổ chức Đảng

Tăng cường sức trẻ cho tổ chức Đảng

Thời gian qua, nhiều trường học tại TPHCM tích cực tìm nguồn, ươm mầm những “hạt giống đỏ”, để bồi dưỡng các em học sinh sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Phòng chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực từ nội bộ

Phòng chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực từ nội bộ

Nhiều tổ chức Đảng tại TPHCM đã có những phương thức, việc làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên trên từng địa bàn, từng tổ chức, đơn vị tiềm ẩn sự phức tạp, nguy cơ cao…
Uốn nắn cán bộ nhờ “tai mắt” trong dân

Uốn nắn cán bộ nhờ “tai mắt” trong dân

Thời gian qua, TPHCM liên tục đổi mới các giải pháp để phát huy vai trò giám sát của người dân đối với cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay

Đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay

Kết thúc năm 2023, để chuẩn bị hành trang bước sang năm 2024, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành hãy đọc, hiểu thấu và làm đúng tác phẩm Đạo đức cách mạng của Bác.
Ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc

Ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc

Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM phối hợp Đảng ủy Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tổ chức ra mắt mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” giai đoạn 2 với chủ đề “Theo dấu chân Bác - Khắc ghi lời Bác dạy, thi đua lao động sản xuất”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên - những người kế cận của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược với lực lượng thừa kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.