Không gian cảm xúc - Mùa 2 - Tập 15

"Không gian cảm xúc" ra đời nhằm tạo cơ hội cho những nghệ sĩ được kể những câu chuyện trong âm nhạc của bản thân, qua đó tạo sự kết nối về cảm xúc giữa chính họ với khán giả.

Video Chương trình khác
21g - Thứ 2 - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7