Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 643

“Khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời tôi là khi tôi biết nắm bắt cơ hội và lựa chọn đúng hướng đi của mình”, Tiến sĩ Nguyễn Quang chia sẻ trong chương trình “Khoảnh khắc cuộc đời”. 

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9. 

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Tư - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g30 - Thứ Hai - HTV7