Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 623

Dạy người bình thường vẽ và cảm nhận hội họa đã không đơn giản, dạy trẻ em khuyết tật lại còn khó khăn hơn bội phần. Vậy mà họa sĩ Nguyễn Hoàng đã gắn bó với lớp vẽ dành cho những hoàn cảnh đặc biệt được 10 năm nay.

 
Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7