Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 639

“Tôi không cho phép sự sáng tạo bị giới hạn” - đó là chia sẻ của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa trong chương trình “Khoảnh khắc cuộc đời” tập 639.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7